BLACK & WHITE

Výber scanov niektorých klasických barytových čiernobielych fotografii mojej rannej fotografickej tvorby.

GIRL / 001 / Photo_by_mayo#GIRL / 002 / Photo_by_mayo#GIRL / 003 / Photo_by_mayo#MAN / 001 / Photo_by_mayo#MAN / 002 / Photo_by_mayo#MAN / 003 / Photo_by_mayo#LITTLE MAN / 001 / Photo_by_mayo#LITTLE MAN / 002 / Photo_by_mayo#LITTLE MAN / 003 / Photo_by_mayo#BODIES / 001 / Photo_by_mayo#(ONE) BODY / 002 / Photo_by_mayo#BODIES / 003 / Photo_by_mayo#MOMENT / 001 / Photo_by_mayo#MOMENT / 002 / Photo_by_mayo#MOMENT / 003 / Photo_by_mayo